Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring, Till oss kan du komma och dela det som är svårt!


Boka tid


SE mina tjänster

Behöver du hjälp med att navigera i livet?

Ibland kan det kännas som att livet går i ett, och att vi tappat riktningen i våra egna liv. Det kanske händer saker som gör att vi vacklar. Eller att vi helt enkelt inte känner oss tillfreds med tillvaron. Du är inte ensam. Och du, det finns hjälp att få. Tillsammans utforskar vi din unika situation, och vägen framåt.

Alla behöver någon. Och ibland känns det lättare att prata om saker som skaver med någon man inte har en relation till, där det inte finns några förutfattade meningar, förväntningar och krav. Välkommen, hos AG Vision kan du landa mjukt.


Boka tid


SE mina tjänster


Anna Granquist

Jag är socionom med vidareutbildning inom terapi.

Jag har arbetat många år inom specialiserad vuxenpsykiatri, och har en gedigen erfarenhet från både öppen- och slutenvård. Jag har arbetat med allt från bedömning, utredning och behandling till utbildning, anhörigstöd och psykosocialt stöd.

Jag har studerat och arbetat med såväl KBT, som PDT (psykodynamisk terapi) och familjeterapi. Min erfarenhet, och forskning, visar att mötet med terapeuten är långt mycket viktigare än en specifik psykoterapeutisk metod, för att nå de resultat man önskar i sin samtalsbehandling. Det finns aldrig en metod som passar alla, alltid. Jag erbjuder behandlingar och terapiformer som är individanpassade och integrativa, alltså utgår från dig som person och dina behov. 

Det är en investering för ökad livskvalitet som varar resten av livet!

Tjänster

Alla behöver någon. Och ibland känns det lättare att prata om saker som skaver med någon man inte har en relation till, där det inte finns några förutfattade meningar, förväntningar och krav. Välkommen, hos AG Vision kan du landa mjukt.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning


Läs mer om mina tjänster

När och varför ska man söka hjälp?

När det inte längre räcker att samtala med vänner eller familj om det du upplever eller när du märker
att de tidigare livsstrategier du haft inte längre fungerar, är psykoterapeuten en bra hjälp. Orsakerna
till att man söker psykoterapi kan vara många. Det kan handla om hur man känner sig, vad man har
för tankar om sig själv, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om
livskriser som skilsmässa och dödsfall exempelvis. Relationsproblem i familj eller på arbete är också
vanliga orsaker till att man söker terapi.

Hur går det till?

Hos samtalsterapeuten, som man träffar regelbundet, finns inga begränsningar för vad man kan ta upp. Sekretess råder och den bästa hjälpen får man om man försöker att vara så ärlig som man orkar.
Psykoterapeutens samtalsrum erbjuder en miljö, där man kan känna sig trygg och lugn. Den som söker hjälp får själv tala om vad man vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare i livet, kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man brukar reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras. I början av psykoterapin kommer man överens med sin psykoterapeut om tider, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Ofta ses
man en gång i veckan, men ibland behöver man flera tider i veckan för att bli stabil och må bra igen. Psykoterapin kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills vi båda känner att det är dags att avsluta. Sådant diskuterar vi naturligtvis tillsammans.

 

 

Gör samtalsterapi någon skillnad?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan samtalsterapeut och klieng söker man tillsammans orsaken till klientens problem. Båda bidrar, klienten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där klienten blir en starkare och tryggare individ.

Varför ska jag vända mig till AG Vision?

Alla vi har våra utmaningar i livet. I vissa perioder blir de mer påtagliga och då kan det vara skönt att ha en samtalspartner. Det kan handla om hur du mår, personlig utveckling, relationen med en partner, en ny fas i livet, familjelivet, när orken tar slut eller ett stort beslut behöver fattas. Jag som driver AG Vision har lång erfarenhet av psykoterapeutiska samtal. Jag träffar enskilda individer och par och finns här för att lyssna, reflektera tillsammans, kartlägga och klargöra, problemlösa eller bara stötta. Helt utifrån era behov.

Metod, längd och intensitet kommer vi gemensamt överens om utifrån era specifika behov genom att träffas för ett första kartläggande samtal. Det är viktigt för er att finna rätt samtalspartner!

Info om bokning

Kontakta mig så bokar vi in en första tid. Du kan ringa, sms:a eller maila. Om jag inte svarar när du ringer, tala in ett meddelande så återkommer jag till dig så snart jag kan. Vid det första besöket bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare. En del vill ta lite tid att fundera, andra vill boka in flera samtal på en gång. Inget är rätt eller fel, det viktigaste är att det känns bra för dig. 

Avbokning sker senast 24 timmar innan bokat besök, i annat fall debiteras den bokade tiden, liksom vid uteblivna besök.


Boka tid online

Kontaktformulär