Tjänster

MINA TJÄNSTER

Bild3

ENSKILDA SAMTAL

Ibland behöver vi få hjälp med det som skaver, och att finna vägen framåt. Vi behöver få fatt i oss själva och det som inte känns bra. Vi behöver få möta oss själva med snällare och mer medkännande ögon. Varje person är unik, och det är utgångspunkten i vårt möte. Utifrån dina förutsättningar och mål hittar vi vägen framåt.

Bild7

PARSAMTAL

Behöver ni hjälp med att kommunicera? Att skapa förståelse för varandra? Tillsammans hittar vi vägar framåt. Välkomna!

ANHÖRIGSTÖD

Jag lotsar dig genom den svåra rollen att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Jag har lång erfarenhet av anhörigstöd och psykosocialt behandlingsarbete (dvs praktiskt och socialt stöd i vardagen) vid tex psykossjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, affektiva sjukdomar m.m

HANDLEDNING

Behöver er personal handledning? Har ni ibland svårt att veta hur ni ska gå vidare i ert klientarbete? Tillsammans tittar vi på vad ni gjort hittills, vad som funkar mer eller mindre bra och hur vi kan gå vidare. Jag kan ge er stöd i förhållningssätt och arbetssätt i specifika klientsituationer. Min långa erfarenhet inom psykiatrins alla områden gör att jag kan hjälpa er att vända svårigheter till möjligheter.
Jag jobbar även med chefsstöd.
Ibland gör små förändringar stor skillnad.

När och varför ska man söka hjälp?

När det inte längre räcker att samtala med vänner eller familj om det du upplever eller när du märker
att de tidigare livsstrategier du haft inte längre fungerar, är psykoterapeuten en bra hjälp. Orsakerna
till att man söker psykoterapi kan vara många. Det kan handla om hur man känner sig, vad man har
för tankar om sig själv, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om
livskriser som skilsmässa och dödsfall exempelvis. Relationsproblem i familj eller på arbete är också
vanliga orsaker till att man söker terapi.

Hur går det till?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår, mellan mig som psykoterapeut och dig som klient, kan vi tillsammans utforska och skapa en förståelse för din situation. Med utgångspunkt från detta hittar vi sedan nya vägar framåt.  Vi bidrar båda till processen, du med din berättelse och en önskan om förändring, och jag med mitt yrkeskunnande och min erfarenhet. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där du som klient blir en starkare och tryggare individ.

Gör samtalsterapi någon skillnad?

Hos psykoterapeuten, som man träffar regelbundet, finns inga begränsningar för vad man kan prata om. Sekretess råder och den bästa hjälpen får man om man försöker att vara så ärlig som man orkar.
Psykoterapeutens samtalsrum erbjuder en miljö, där man kan känna sig trygg och lugn. Den som söker hjälp får själv tala om vad man vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare i livet, kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man brukar reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras. I början av psykoterapin kommer man överens med sin psykoterapeut om tider, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Ofta ses
man en gång i veckan, men ibland behöver man flera tider i veckan för att bli stabil och må bra igen.
Psykoterapin kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills vi båda känner att det är dags att avsluta. Sådant diskuterar vi naturligtvis tillsammans.

 

Varför ska jag vända mig till AG Vision?

Alla vi har våra utmaningar i livet. I vissa perioder blir de mer påtagliga och då kan det vara skönt att ha en samtalspartner. Det kan handla om hur du mår, personlig utveckling, relationen med en partner, en ny fas i livet, familjelivet, när orken tar slut eller ett stort beslut behöver fattas. Jag som driver AG Vision har lång erfarenhet av psykoterapeutiska samtal. Jag träffar enskilda individer och par och finns här för att lyssna, reflektera tillsammans, kartlägga och klargöra, problemlösa eller bara stötta. Helt utifrån era behov. Metod, längd och intensitet kommer vi gemensamt överens om utifrån era specifika behov. 

Info om bokning

Kontakta mig så bokar vi in en första tid. Du kan ringa, sms:a eller maila. Om jag inte svarar när du ringer, tala in ett meddelande så återkommer jag till dig så snart jag kan. Vid det första besöket bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare. En del vill ta lite tid att fundera, andra vill boka in flera samtal på en gång. Inget är rätt eller fel, det viktigaste är att det känns bra för dig. 

Avbokning sker senast 24 timmar innan bokat besök, i annat fall debiteras den bokade tiden, liksom vid uteblivna besök.


Boka tid online

Kontaktformulär