Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring.
Till oss kan du komma och dela det som är svårt!

Samtalsterapi

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan samtalsterapeut och klient söker man tillsammans orsaken till klientens problem. Båda bidrar, klienten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där klienten blir en starkare och tryggare individ.

Vad är fördelarna med samtalsterapi?

  • du lär känna dig själv på ett annat sätt
  • du kommer att må bättre
  • mindre ångest och oroskänslor
  • du har någon utomstående att prata med
  • du får verktyg och strategier för att få dig själv att må bättre.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning

AG Vision

Adress
Hammarvägen 11A
94336 Öjebyn
E-post
info@agvision.se