Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring.
Till oss kan du komma och dela det som är svårt!

Parsamtal

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Det kan hjälpa för att både förstå sig själv och sin partner bättre. Ofta tenderar problem att växa sig större med tiden, och det är därför bra att söka hjälp så tidigt som möjligt. Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Här är några exempel:

– Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.

– Ni har svårt att samarbeta.

– Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning

AG Vision

Adress
Hammarvägen 11A
94336 Öjebyn
E-post
info@agvision.se