Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring.
Till oss kan du komma och dela det som är svårt!

Handledning

Behöver er personal handledning? Har ni ibland svårt att veta hur ni ska gå vidare i ert klientarbete? Tillsammans tittar vi på vad ni gjort hittills, vad som funkar mer eller mindre bra och hur vi kan gå vidare. Jag kan ge er stöd i förhållningssätt och arbetssätt i specifika klientsituationer.

Min långa erfarenhet inom psykiatrins alla områden gör att jag kan hjälpa er att vända svårigheter till möjligheter. Jag jobbar även med chefsstöd. Ibland gör små förändringar stor skillnad.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning

AG Vision

Adress
Hammarvägen 11A
94336 Öjebyn
E-post
info@agvision.se