Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring.
Till oss kan du komma och dela det som är svårt!

Anhörigstöd

När en person drabbas av psykisk ohälsa så påverkar det även omgivningen i hög grad. Det vilar ofta ett tungt ansvar på dig som anhörig att vara ett både emotionellt och praktiskt stöd. Och då är det viktigt att även du, som nära anhörig, får det stöd och den hjälp som du behöver för att orka.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning

AG Vision

Adress
Hammarvägen 11A
94336 Öjebyn
E-post
info@agvision.se