Har du det kämpigt just nu?

Ta det första steget mot en förändring.
Till oss kan du komma och dela det som är svårt!

Mina tjänster

Ibland kan det kännas som att livet går i ett, och att vi tappat riktningen i våra egna liv. Det kanske händer saker som gör att vi vacklar. Eller att vi helt enkelt inte känner oss tillfreds med tillvaron. Du är inte ensam. Och du, det finns hjälp att få. Tillsammans utforskar vi din unika situation, och vägen framåt. Vi finns belägna i Piteå med möjlighet till digitala möten även.

Valdigt närbild av Anna

”Alla behöver någon att anförtro sig åt, någon som hjälper till att bära, sortera och hantera tankar, känslor och upplevelser. Och ibland känns det lättare att prata om saker som skaver med någon man inte har en relation till, där det inte finns några förutfattade meningar, förväntningar och krav. Välkommen, hos mig kan du landa mjukt.

Anna Granquist

Enskilda samtal

Ibland behöver vi få hjälp med det som skaver, och att finna vägen framåt. Vi behöver få fatt i oss själva och det som inte känns bra. Vi behöver få möta oss själva med snällare och mer medkännande ögon. Varje person är unik, och det är utgångspunkten i vårt möte. Utifrån dina förutsättningar och mål hittar vi vägen framåt.

Parsamtal

Många känner till att familjerådgivning finns, men kanske undrar över om deras svårigheter är tillräckligt stora för att söka hjälp. Att man borde klara av sina frågor och problem på egen hand. Sådana tankar kan pågå länge och kanske försämras relationen under tiden. En kärleksrelation behöver arbetas på, annars riskerar den att avta i styrka och man faller in i en sämre kommunikation och kan fastna i bråk om praktiska detaljer, som tidigare räknades som bagateller.

Anhörigstöd

Jag lotsar dig genom den svåra rollen att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Jag har lång erfarenhet av anhörigstöd och psykosocialt behandlingsarbete (dvs praktiskt och socialt stöd i vardagen) vid tex psykossjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser, affektiva sjukdomar m.m

Handledning

Behöver er personal handledning? Har ni ibland svårt att veta hur ni ska gå vidare i ert klientarbete? Tillsammans tittar vi på vad ni gjort hittills, vad som funkar mer eller mindre bra och hur vi kan gå vidare. Jag kan ge er stöd i förhållningssätt och arbetssätt i specifika klientsituationer. Min långa erfarenhet inom psykiatrins alla områden gör att jag kan hjälpa er att vända svårigheter till möjligheter. Jag jobbar även med chefsstöd. Ibland gör små förändringar stor skillnad.

{

Jag är nöjd. Känner att Anna är på samma våglängd på något sätt. Det känns lätt att kommunicera och leta fram de besvärliga punkterna.

{

Mycket bra terapeaut som hade koll på allt mitt babbel och kunde guide mig genom röran.

Anna Granquist,

Jag är socionom med vidareutbildning inom psykoterapi. Bor i Piteå och har min arbetsplats i Öjebyn med möjlighet till digitala samtal.

Jag har arbetat många år inom specialiserad vuxenpsykiatri, och har en gedigen erfarenhet från både öppen- och slutenvård. Jag har arbetat med allt från bedömning, utredning och behandling till utbildning, anhörigstöd och psykosocialt stöd.

Jag har studerat och arbetat med såväl KBT, som PDT (psykodynamisk terapi) och familjeterapi. Min erfarenhet, och forskning, visar att mötet med terapeuten är långt mycket viktigare än en specifik psykoterapeutisk metod, för att nå de resultat man önskar i sin samtalsbehandling. Det finns aldrig en metod som passar alla, alltid. Jag erbjuder behandlingar och terapiformer som är individanpassade och integrativa, alltså utgår från dig som person och dina behov. 

Det är en investering för ökad livskvalitet som varar resten av livet!

Samtalsterapi

Samtalsterapi
Gör samtalsterapi någon skillnad?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan samtalsterapeut och klient söker man tillsammans orsaken till klientens problem. Båda bidrar, klienten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där klienten blir en starkare och tryggare individ.

När och varför ska man söka hjälp?

Samtalsterapi kan vara en bra hjälp tex när det inte längre räcker att samtala med vänner eller familj om det som känns svårt, när man känner att man behöver något mer för att komma vidare. Orsakerna till att man söker samtalsterapi kan vara många. Det kan handla om hur man känner sig, vad man har för tankar om sig själv, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser som skilsmässa och dödsfall exempelvis. Relationsproblem i familj eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi.

Hur går det till?

Hos samtalsterapeuten, som man träffar regelbundet, finns inga begränsningar för vad man kan ta upp. Sekretess råder och den bästa hjälpen får man om man försöker att vara så ärlig som man orkar.

Terapeutens samtalsrum erbjuder en miljö, där man kan känna sig trygg och lugn. Genom att prata om relationer och upplevelser får du syn på mönster och föreställningar om dig själv och andra. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras. I början av terapin kommer man överens med sin terapeut om tider, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå.

Det vanligaste är att man ses 1 gång i veckan till en början. För att sedan glesa ut kontakten när man kommit en bit i processen. Ibland kan man behöva en tätare kontakt med flera samtal i veckan, tex vid en akut kris.

Varför ska jag vända mig till AG Vision?

Alla vi har våra utmaningar i livet. I vissa perioder blir de mer påtagliga och då kan det vara skönt att ha en samtalspartner. Det kan handla om hur du mår, personlig utveckling, relationen med en partner, en ny fas i livet, familjelivet, när orken tar slut eller ett stort beslut behöver fattas. Jag som driver AG Vision har lång erfarenhet av psykoterapeutiska samtal. Jag träffar enskilda individer och par och finns här för att lyssna, reflektera tillsammans, kartlägga och klargöra, problemlösa eller bara stötta. Helt utifrån era behov.

Metod, längd och intensitet kommer vi gemensamt överens om utifrån era specifika behov genom att träffas för ett första kartläggande samtal.

Hur börjar vi?

Info om bokning

Enklast är att boka tid direkt via hemsidan. 

Det går även att maila eller ringa.

Vid förhinder är det viktigt att du meddelar avbokning av tid så fort som möjligt. Avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.

Enskilda samtal

Parsamtal

Anhörigstöd

Handledning

Kontakta mig

Adress

Hammarvägen 11A
943 36 Öjebyn (Piteå kommun)

Telefon

070 – 695 27 27